Urakehitys Stadiumilla

Stadiumilla on monia hyviä esimerkkejä työntekijöistä, jotka ovat kehittyneet yrityksessä. Urapolku voi olla erilainen eri yksilöillä ja eri tehtävissä. Uran aloittaminen myyjänä yhdessä myymälässämme Suomessa, Ruotsissa tai Saksassa on erinomainen alku tulevaisuudelle Stadiumilla. Meillä on useita työntekijöitä, jotka kerran aloittivat työskentelyn myyjänä myymälässä ja jotka nykyisin toimivat johtaja- tai asiantuntija-asemassa Stadium-konsernissa.

Myymälän tai osaston arjessa yhdessä kollegoiden, asiakkaiden ja tuotteiden parissa oppii ja kehittyy joka päivä. Yksi tapa laajentaa osaamistaan ja kehittyä, voi olla työskentely eri vastuualueiden tai eri tehtävien parissa omassa myymälässä tai muissa myymälöissä.

Esimerkki yleisestä urapolusta on työskentelyn aloittaminen yhdessä myymälässämme myyjänä. Vastuullisempi visualistin (Visual Sales Leader) tai tiiminvetäjän (Sales Leader) tehtävä on hyvä mahdollisuus niille, jotka haluavat työskennellä sekä myynnin että johtajuuden parissa. Tiiminvetäjän tehtävässä valmennat ja harjoitat työntekijöitäsi myynnissä ja seuraat avainlukuja. Tiiminvetäjä voi mahdollisesti jatkaa Stadium-myymälän myymäläpäällikkönä, jolla on päävastuu myymälän toiminnasta ja henkilöstöstä. Haluamme Stadiumin olevan työpaikka, jossa työntekijät tuntevat itsensä arvostetuiksi ja jossa he voivat kehittyä. Sen saavuttamiseksi järjestämme sisäisiä koulutuksia, jotka liittyvät esimerkiksi tuotteisiin ja ominaisuuksiin, myynnin kehittämiseen ja johtajuuteen Stadiumilla.

Stadium-työntekijänä olet itse vastuussa halusta kehittyä. Apunasi on myymäläpäällikkö tai tiiminvetäjä, joka auttaa luomaan edellytyksiä. Jokainen työntekijä käy vuosittain esimiehensä kanssa kehityskeskustelun, jossa keskustellaan kuluneesta vuodesta, vahvuuksista ja kehittymispotentiaalista sekä tulevista kehitysmahdollisuuksista.

Me Stadiumilla olemme sitä mieltä, että työntekijöiden osaaminen ja halu kehittyä pitää hyödyntää. Kun työntekijämme kehittyvät, Stadium kehittyy!